Björn Fura 1973


Tågmöte i Svartå den 23 juli 1973. Tåg 4067 har ankommit Svartå och möter där ett tåg på stambanan från Degerfors. Det mötande tåget dras av ett ellok litt Du och det kommer inte att stanna i Svartå för att släppa på eller av någon – bara drygt en månad tidigare slutade tågen på stambanan att stanna i Svartå. Ovanför Du-loket skymtar en personalbostad och i slutet av tåget syns gavlen av lokstallet i Svartå. © Björn Fura. Publicerad onsdagen den 18 oktober 2006
MfÖrSJ har fått låna sex historiska diabilder tagna av Björn Fura i Nacka som vi nu, stolta och tacksamma, kan visa upp. Motiven är hämtade från Örebro C och Svartå i slutet av juli 1973.

De fyra första bilderna är tagna den 23 juli 1973 och föreställer tåg 4067 som gick från Örebro C till Svartå och gick tillbaka till Örebro C som tåg 4068. Tåget bestod av ellok Hg 775, personvagn B6G 3332 samt resgodsvagn FV1 25880.

Bild 1 är tagen innan avgång från Örebro C. Till höger skymtar en elmotorvagn litt X9. På bild 2 har tåg 4067 ankommit Svartå och möter där ett tåg på stambanan från Degerfors draget av ett ellok litt Du. Det är bara en dryg månad efter att det sista tåget på stambanan stannade i Svartå. Mellan person- och resgodsvagnen på bild 3 skymtar stationshuset med skylten »Svartå« på. På bild 4 har loket växlats om och tåget kan avgå som tåg 4068 tillbaka till Örebro C. På en bänk vid stationshuset sitter en uniformsklädd man - kan det vara tågklareraren? Till höger i bild skymtar den bruna ställverkskur som 7 månader efter bilden togs gjorde det möjligt att avbemanna stationen i Svartå och styra tågtrafiken från Hallsberg.

Bilderna 5-6 är tagna på Örebro C någon dag i slutet av juli 1973. Bild 5 föreställer ett ellok litt Hg med en ensam personvagn litt B6 som utgör 12.00-tåget till Fjugesta. På bild 6 syns ett ellok litt D med träkorg och en personvagn litt B6 som utgör ett eftermiddagståg till Frövi.

Ett stort tack till Björn Fura!
© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Björn Fura 1973 skapades den 18 oktober 2006 och har visats 6562 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1535063 besökare sedan den 18 oktober 2006