Bygget av nya E18


Västra Via banvaktstuga och bygget av nya E18 den 11 oktober 2008 Rasmus Axelsson. Publicerad mndagen den 13 oktober 2008
Under hela järnvägens tid korsade banan vägen vid Västra Via mellan Vintrosa och Lannabruk. Från början fanns det en vägkorsning i samma nivå som banan men 1934 byggdes en bro för vägen - samtidigt flyttades spåret från den sydöstra sidan av Västra Via banvaktstuga till den nordvästra sidan.
År 1988 - drygt 3 år efter Svartåbanans nedläggning men 3 år innan rivningen - ersattes bron över spåren av en bank.

Sedan 1970-talet har man planerat bygga en ny vägsträckning för E18 och under år 2004 påbörjades undersökningarna i terrängen. Planen är att dra en ny väg bredvid den befintliga och korsa f.d. Svartåbanan norr om Västra Via banvaktstuga. På den gamla banvallen in mot Vintrosa ska man bygga påfarten in till samhället.

Under våren 2006 påbörjades bygget och arbetet med påfarten till Vintrosa var igång under sommaren 2006. Detta kommer innebära att ytterligare ett par kilometer av Svartåbanan försvinner eller som Vägverket skriver »Man kan säga att en kommunikationsled avlöser en annan«.

Måndagen den 13 oktober 2008 öppnades nya E18 för trafik på delen Vintrosa-Berglunda. Banvallen efter Svartåbanan är nu i princip helt utplånad vid avfarten mot Vintrosa och Lanna.

Vägverkets pressmeddelande om invigningen av nya E18 Lekhyttan-Adolfsberg

Närmaste platser längs banan

Liknande sidor

© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Bygget av nya E18 uppdaterades den 18 januari 2010 och har visats 5584 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1535042 besökare sedan den 18 oktober 2006