Järnvägsbron Karlslund väster


Den västra järnvägsbron vid Karlslund den 11 november 2011. Fotot är taget från sydost och vattnet i kanalen leder ned till kraftverket. Rasmus Axelsson. Publicerad onsdagen den 2 maj 2012
Strax öster om Karlslund passerade Svartåbanan över två broar. Den västra bron löpte över kanalen ned mot Karlslunds kraftstation och byggdes från början som en balkbro. Den tillverkades av Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm och hade ett spann med 10 meters längd.

Den gamla bron byttes troligen under 1950-talet mot en ny balkbro med ett spann med 10 meters längd. Den nya bron finns kvar och är täckt med plankor för att användas för gående och cyklister på gång- och cykelbanan som är anlagd på
banvallen efter Svartåbanan.

Närmaste platser längs banan

© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Järnvägsbron Karlslund väster skapades den 3 maj 2012 och har visats 4086 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1535076 besökare sedan den 18 oktober 2006