Järnvägsbron Karlslund kvarnspår kanalen


Brofästen öster om Karlslund den 9 juni 2008. Här passerade en gång sidospåret från Karlslunds station till Karlslunds gårds magasin över kraftverkskanalen. Bilden är tagen i riktning mot stationen på kanalens östra sida. Rasmus Axelsson. Publicerad tisdagen den 10 juni 2008
Vid sidospåret från Karlslunds station till Karlslunds gårds kvarn löpte järnvägen över kanalen till Karlslunds kraftstation på en bro. Den byggdes som en balkbro med två spann med 11,5 meters längd med en rad av mittre pelare av metall. Bron är riven men stenarna för fundamenten närmast land finns kvar på båda sidor av kanalen.

Närmaste platser längs banan

© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Järnvägsbron Karlslund kvarnspår kanalen skapades den 3 maj 2012 och har visats 4388 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1535052 besökare sedan den 18 oktober 2006