Järnvägsbron Karlslund öster


Den östra järnvägsbron vid Karlslund den 11 november 2011. Fotot är taget från sydväst och Svartåns vatten rinner lugnt efter fördämningen längre uppströms. Obserera att graffitin på mittpelaren är något utsuddat. Rasmus Axelsson. Publicerad onsdagen den 2 maj 2012
Strax öster om Karlslund passerade Svartåbanan över två broar. Den östra bron löpte över Svartån och byggdes från början som en fackverksbro med spåret ovan fackverket. Den tillverkades av Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm och hade ett spann med 30 meters längd.

Vid mitten av 1950-talet skulle den gamla bron bytas ut och Göta ingenjörskår från Ing 2 i Eksjö byggde då en provisorisk krigsbro strax norr om den gamla. Krigsbron var en fackverkskonstruktion med fackverket både ovanför och under järnvägen. Denna bro försågs med kontaktledningsstolpar av trä och tågtrafiken kunde alltså fortsätta förbi platsen fast med lägre hastighet än normalt. När den nya bron lagts på plats, monterades den provisoriska bron ned för att kunna används någon annanstans.

Den nya bron var en balkbro med två spann med 30 meters längd med en mittre pelare. Den nya bron finns kvar och är täckt med plankor för att användas för gående och cyklister på gång- och cykelbanan som är anlagd på banvallen efter Svartåbanan.

Närmaste platser längs banan

© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Järnvägsbron Karlslund öster skapades den 3 maj 2012 och har visats 4603 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1535031 besökare sedan den 18 oktober 2006