Järnvägsbron Östra Hulvik


Bron över Lillån mellan Kvistbro och Bälsåsby den 14 juni 2008. Rasmus Axelsson. Publicerad sndagen den 15 juni 2008
Vid Östra Hulvik, på linjen mellan Kvistbro och Bälsåsby, löpte järnvägen över Lillån på en bro. Här drog man om Lillåns sträckning något, förmodligen för att få en tvärare korsning med järnvägen och därmed ett kortare spann på bron. Bron byggdes från början som en balkbro med ett spann med 6 meters längd.

På den ursprungliga ritningen kallas bron konstigt nog för »bro över å vid Fräntorp«. Gården Fräntorp ligger nämligen mer än 1 km uppströms ån och det fanns redan år 1897 annan bebyggelse som låg mycket närmare bron!

Den gamla bron byttes under 1950-talet mot en nyare balkbro med ett spann med 6 meters längd. Den nya bron med sliprarna på finns kvar men är delvis täckt med plankor.

Närmaste platser längs banan

© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Järnvägsbron Östra Hulvik uppdaterades den 13 augusti 2014 och har visats 4413 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1535074 besökare sedan den 18 oktober 2006