Länkar

Här finner du länkar som på något sätt berör Svartåbanan eller järnvägar i dess närhet – museiföreningar, organisationer, m.m.

Degerfors kommun
De sista kilometrarna av Svartåbanan gick genom Degerfors kommun.

Frövi maskin- och bruksbanemuseum (FMBBM)
FMBM samlar och bevarar smalspårig industribanematerial från hela landet med i huvudsak 600 mm spårvidd och visar denna i drift samt bedriver spårbundna aktiviteter. Här finns bl.a. trallor från den smalspåriga järnvägen mellan Lanna kalkbruk och Lannabruk hållplats.

Järnväg.net
Järnväg.net innehåller nyheter och mycket fakta om järnvägarna i Sverige.

Järnvägar i Örebro län
Historisk information om järnvägarna i Örebro län.

Latorps byalag
Byalaget för Latorpsbruk/Latorp.

Lekebergs kommun
Den mellersta delen av Svartåbanan gick genom dagens Lekebergs kommun.

Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen är den statliga myndighet som finns närmast människorna i varje län och har i uppdrag att förverkliga regeringens politik på länsnivå.

Mullhyttans bygdeförening
Bygdeföreningen för Mullhyttemo/Mullhyttan.

Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ)
NBVJ trafikerar 25 km museijärnväg och man kör ordinarie trafik sommartid. NBVJ tog hand om en del räls och annan utrustning när Svartåbanan revs.

OKJ
Vid OKJ finns bl.a. två trallor från den smalspåriga järnvägen mellan Lanna kalkbruk och Lannabruk hållplats.

Svenska järnvägsklubben (SJK)
SJK är Sveriges största förening för järnvägsintresserade och ger ut tidningen »TÅG«.

Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle
Sveriges Järnvägsmuseum är centralmuseum för svensk järnvägshistoria och av Banverket. Sveriges Järnvägsmuseum skall förvärva, vårda och förmedla kunskap om den svenska järnvägshistorien utifrån en nationell samling.

Vägverkets museum
Vägverkets museum i Borlänge har samlingar som berör vägar i närheten av och som korsade Svartåbanan.

Värmlandståg
Värmlandståg kör museitåg på statens spåranläggningar och har sin bas, som namnet antyder, i Värmland.

Örebro kommun
Svartåbanan började i det som idag är Örebro kommun och man har bl.a. gjort om sträckan Lindbacka-Latorpsbruk till cykelväg.

Östra Södermanlands järnväg (ÖSlJ)
Hos museijärnvägen ÖSlJ i Mariefred finns ackumulatorloket »Garpen« som användes på smalspåret mellan Latorpsbruk station och Garphytte bruk.
© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Länkar uppdaterades den 29 september 2008 och har visats 7956 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1535051 besökare sedan den 18 oktober 2006