mfÖrSJs historia

2005-10-06: mfÖrSJ höll i samarbete med Lekebergs bibliotek en berättarkväll om Svartåbanan. Ett 20-tal personer dök upp och delade med sig av minnen och bilder. Vi tackar alla medverkande för en lyckad kväll!

2005-08-20: mfÖrSJs höll extra årsmöte i Fjugesta f.d. banmästarbostad. Stadgarna antogs och medlemsavgiften fastställdes.

2005-06-28: Det har nu gått 20 år sedan sista tåget lämnade Fjugesta. Då föreningen ligger i sin linda kunde vi tyvärr inte uppmärksamma jubiláet.

2005-06-25: mfÖrSJs första årsmöte hölls i Fjugesta f.d. banmästarbostad. Föreningen bildades officiellt men stadgarna antogs inte då antalet närvarande var relativt få. Efteråt hölls ett konstituerande styrelsemöte.

2004-04-17: Den första versionen av stadgarna lades ut på den dåvarande hemsidan.

2005-04-09: Vid ett möte i Lannabruk diskuterades och reviderades förslaget till stadgar. En interimsstyrelse valdes för att kunna bilda museiföreningen.

2003-06-24: Det första mötet hölls och vi diskuterade då att bilda en museiförening. En handfull personer närvarade i Kvistbro banvaktstuga och vi konstaterade att något måste ske.
© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan mfÖrSJs historia skapades den 18 oktober 2006 och har visats 6307 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1535048 besökare sedan den 18 oktober 2006