Vägbron Östertysslinge


Den ursprungliga ritningen över vägbron vid Ingelsta. Hållplatsen Östertysslinge tillkom 30 år efter Svartåbanans invigning och bron namngavs därför efter det närbelägna Ingelsta, strax söder om Tysslinge kyrka. Riksarkivet. Publicerad lrdagen den 9 november 2013
Vid Östertysslinge hållplats passerade landsvägen mellan Vintrosa och Tysslinge kyrkor över järnvägen vid km 234.046 på en vägbro. Eftersom bron anlades innan hållplatsen kom till betecknades den till en början Ingelsta. Bron hade tre spann med totalt 19,2 meters längd och var byggd av räler som belades med dubbla lager plankor.

När Svartåbanan elektrifierades, höjde man bron drygt en halvmeter för att kontaktledningen skulle få plats under.

Bron användes av fotografer som ville få bilder av tågen på Svartåbanan. Bron revs vid okänd tidpunkt efter nedläggningen av Svartåbanan och ersattes av en vägbank.

Närmaste platser längs banan

© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Vägbron Östertysslinge skapades den 3 maj 2012 och har visats 4949 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1535027 besökare sedan den 18 oktober 2006