Vägbron Västra Via


Landsvägsbron vid Västra Via sedd från järnvägen omkring 1988. År 1988 tilläts Vägverket ersätta landsvägsbron med en vägbank. © Fredrik Roos. Publicerad fredagen den 11 januari 2008
Vid banvaktstugan vid Västra Via, strax söder om Vintrosa, korsade landsvägen mellan Örebro och Karlskoga ursprungligen Svartåbanan i samma nivå. År 1934 drogs järnvägen om något och vägen drogs då över järnvägen vid km 240.380 på en bro av betong med tre spann om totalt 34,9 m.

Efter att Svartåbanan lagts ned konstaterade dåvarande Vägverket att bron inte skulle klara "EG-laster". Eftersom det skulle bli orimligt dyrt att förstärka bron, bad man om lov att få ersätta den med en vägbank. Bron revs därför under våren 1990. När en ny motorväg för E18 byggdes under senare delen av första decenniet på 2000-talet fylldes den gamla banvallen på båda sidor av vägbanken delvis ut.

Närmaste platser längs banan

© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Vägbron Västra Via skapades den 3 maj 2012 och har visats 4234 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1535074 besökare sedan den 18 oktober 2006