Bli medlem

Du blir medlem i mfÖrSJ genom att betala in årsavgiften på bankgironummer 5740-3065 - ange »Svartåbanans vänner« som betalningsmottagare. Ange ditt namn, din postadress, e-postadress och telefonnummer. Skriv gärna om du har några specialintressen kring Svartåbanan.

Föreningens styrelse har tolkat stadgarna så att årsavgiften betalas löpande kalenderårsvis – d.v.s. betalar du årsavgiften i oktober ett år gäller avgiften fram till nyår och sedan måste man betala en ny avgift.

Grundavgiften för medlemskap i mfÖrSJ är 100 kr för enskilda medlemmar. Enligt stadgarna innebär det att en familj eller en ideell förening betalar 200 kr, medan företag och organisationer betalar 500 kr för medlemskap i mfÖrSJ.
© mfÖrSJ 2006-2018
Sidan Bli medlem uppdaterades den 17 april 2016 och har visats 3616 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 462090 besökare sedan den 18 oktober 2006