X16 X17


Elmotorvagnarna X16 980 och 981 på Örebro C den 29 maj 1981. Tåget är med största sannolikhet på mot Svartå kl 18.35. © Göran Bæckström. Publicerad onsdagen den 25 oktober 2006
Från 1978 dominerades persontrafiken på Svartåbanan av elmotorvagnarna litt X16 och X17. De gul-orange fordonen tillverkades på 1950-talet och gjorde några av sina sista ordinarie insatser på bland annat Svartåbanan.

Den 25 januari 1985 kolliderade ett motorvagnssätt bestående av X16 969, 963 och 967 med en traktorgrävare som röjde snö vid vägkorsningen Sälvenvägen i Hidingebro. I fordonssättet fanns bara föraren som klarade sig med mindre skador medan traktorföraren fick föras till sjukhus. De två första motorvagnarna X16 969 och 963 skrotades senare.

Den sista ordinarie trafikdagen den 28 juni 1985 var X16 968, X16 975 och X17 984 i trafik. Vilka fordon som användes i det absolut sista persontåget som avgick från Fjugesta strax efter midnatt den 29 juni 1985 är ännu osäkert.

Läs mer om X16 och X17 på Järnväg.net!
Anslag i en elmotorvagn av littera X16 eller X17 vid mitten av 1980-talet. - klicka för att förstora
Anslag i en elmotorvagn av littera X16 eller X17 vid mitten av 1980-talet.


Elmotorvagnar av litt X16/17 mellan Karlslund och Bista i juni 1985. - klicka för att förstora
Elmotorvagnar av litt X16/17 mellan Karlslund och Bista i juni 1985.


Elmotorvagnar av litt X16/17 på väg in mot Östertysslinge i juni 1985. - klicka för att förstora
Elmotorvagnar av litt X16/17 på väg in mot Östertysslinge i juni 1985.


Elmotorvagnar av litt X16/17 på väg mellan Hidingebro och Latorpsbruk i juni 1985. - klicka för att förstora
Elmotorvagnar av litt X16/17 på väg mellan Hidingebro och Latorpsbruk i juni 1985.


Elmotorvagnar av littera X16 eller X17 på spår 1 på Örebro C på väg mot Fjugesta vid mitten av 1980-talet. - klicka för att förstora
Elmotorvagnar av littera X16 eller X17 på spår 1 på Örebro C på väg mot Fjugesta vid mitten av 1980-talet.


Elmotorvagnar passerar under bron vid Östertysslinge hållplats den 16 februari 1985. - klicka för att förstora
Elmotorvagnar passerar under bron vid Östertysslinge hållplats den 16 februari 1985.


Elmotorvagnar på väg in mot Holmstorp den 16 februari 1985. - klicka för att förstora
Elmotorvagnar på väg in mot Holmstorp den 16 februari 1985.


Elmotorvagnar på väg in mot Östertysslinge hållplats den 16 februari 1985. - klicka för att förstora
Elmotorvagnar på väg in mot Östertysslinge hållplats den 16 februari 1985.


Elmotorvagnarna X16 980 och 981 på Örebro C den 29 maj 1981. - klicka för att förstora
Elmotorvagnarna X16 980 och 981 på Örebro C den 29 maj 1981.


En elmotorvagn av litt X16/17 ankommer Mullhyttemo från Örebro. - klicka för att förstora
En elmotorvagn av litt X16/17 ankommer Mullhyttemo från Örebro.


En elmotorvagn av litt X16/17 ankommer Mullhyttemo från Örebro. - klicka för att förstora
En elmotorvagn av litt X16/17 ankommer Mullhyttemo från Örebro.


En elmotorvagn av litt X16/17 avgår från Mullhyttemo mot Svartå. - klicka för att förstora
En elmotorvagn av litt X16/17 avgår från Mullhyttemo mot Svartå.


En elmotorvagn av litt X16/17 i Kvistbro. - klicka för att förstora
En elmotorvagn av litt X16/17 i Kvistbro.


En elmotorvagn av litt X16/17 passerar Norrhults banvaktstuga. - klicka för att förstora
En elmotorvagn av litt X16/17 passerar Norrhults banvaktstuga.


En elmotorvagn av litt X16/17 passerar vägkorsningen vid Halltorps gård. - klicka för att förstora
En elmotorvagn av litt X16/17 passerar vägkorsningen vid Halltorps gård.


Fyra elmotorvagnar av litt X16/17 rullar ut från Örebro C. - klicka för att förstora
Fyra elmotorvagnar av litt X16/17 rullar ut från Örebro C.


Interiör i tåg 3059 den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Interiör i tåg 3059 den 24 juni 1985.


Lokförare Kleerup viserar biljetter i tåg 3072. - klicka för att förstora
Lokförare Kleerup viserar biljetter i tåg 3072.


Lokförare Torbjörn Hård i hytten på en elmotorvagn sommaren 1984. - klicka för att förstora
Lokförare Torbjörn Hård i hytten på en elmotorvagn sommaren 1984.


SMoKs elmotorvagn X16 960 på bron mellan Örebro C och Örebro S den 13 september 2009.  - klicka för att förstora
SMoKs elmotorvagn X16 960 på bron mellan Örebro C och Örebro S den 13 september 2009.


SMoKs elmotorvagn X16 960 på Örebro C den 13 september 2009. - klicka för att förstora
SMoKs elmotorvagn X16 960 på Örebro C den 13 september 2009.


Tre elmotorvagnar av littera X16 eller X17 vid plattformen i Fjugesta vid mitten av 1980-talet. - klicka för att förstora
Tre elmotorvagnar av littera X16 eller X17 vid plattformen i Fjugesta vid mitten av 1980-talet.


Två elmotorvagnar av litt X16/17 och en ensam resenär vid Brånsta. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar av litt X16/17 och en ensam resenär vid Brånsta.


Två elmotorvagnar av litt X16/17 passerar Framnäs vid Mullhyttemo. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar av litt X16/17 passerar Framnäs vid Mullhyttemo.


Två elmotorvagnar av litt X16/17 på väg mot Brånsta. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar av litt X16/17 på väg mot Brånsta.


Två elmotorvagnar av litt X16/17 rullar över bron vid Hidingebro 1984. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar av litt X16/17 rullar över bron vid Hidingebro 1984.


Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid plattformen i Fjugesta. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid plattformen i Fjugesta.


Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid plattformen i Fjugesta. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid plattformen i Fjugesta.


Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid Östertysslinge. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid Östertysslinge.


Två elmotorvagnar av littera X16 eller X17 i Latorpsbruk på väg mot Fjugesta vid mitten av 1980-talet. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar av littera X16 eller X17 i Latorpsbruk på väg mot Fjugesta vid mitten av 1980-talet.


Två elmotorvagnar av littera X16 eller X17 passerar Lindbacka banvaktstuga på väg mot Örebro C vid mitten av 1980-talet. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar av littera X16 eller X17 passerar Lindbacka banvaktstuga på väg mot Örebro C vid mitten av 1980-talet.


Två elmotorvagnar i Fjugesta sommaren 1984. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar i Fjugesta sommaren 1984.


Tåg 3059 avgår från Latorpsbruk den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3059 avgår från Latorpsbruk den 24 juni 1985.


Tåg 3059 på Örebro C den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3059 på Örebro C den 24 juni 1985.


Tåg 3059 på Örebro C den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3059 på Örebro C den 24 juni 1985.


Tåg 3059 vid infartssignal Latorpsbruk 3/1 den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3059 vid infartssignal Latorpsbruk 3/1 den 24 juni 1985.


Tåg 3065 i Latorpsbruk den 11 oktober 1984. - klicka för att förstora
Tåg 3065 i Latorpsbruk den 11 oktober 1984.


Tåg 3065 i Latorpsbruk den 11 oktober 1984. - klicka för att förstora
Tåg 3065 i Latorpsbruk den 11 oktober 1984.


Tåg 3066 försvinner i fjärran efter Östertysslinge den 28 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3066 försvinner i fjärran efter Östertysslinge den 28 juni 1985.


Tåg 3066 lämnar Östertysslinge den 28 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3066 lämnar Östertysslinge den 28 juni 1985.


Tåg 3066 närmar sig Östertysslinge den 28 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3066 närmar sig Östertysslinge den 28 juni 1985.


Tåg 3066 närmar sig Östertysslinge den 28 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3066 närmar sig Östertysslinge den 28 juni 1985.


Tåg 3066 närmar sig Östertysslinge den 28 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3066 närmar sig Östertysslinge den 28 juni 1985.


Tåg 3066 närmar sig Östertysslinge den 28 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3066 närmar sig Östertysslinge den 28 juni 1985.


Tåg 3067 har stannat i Latorpsbruk den 28 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 har stannat i Latorpsbruk den 28 juni 1985.


Tåg 3067 i Latorpsbruk den 11 oktober 1984. - klicka för att förstora
Tåg 3067 i Latorpsbruk den 11 oktober 1984.


Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985.


Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985.


Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985.


Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985.


Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985.


Tåg 3067 mellan Östertysslinge och Latorpsbruk den 11 oktober 1984. - klicka för att förstora
Tåg 3067 mellan Östertysslinge och Latorpsbruk den 11 oktober 1984.


Tåg 3067 rullar in i Latorpsbruk den 28 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 rullar in i Latorpsbruk den 28 juni 1985.


Tåg 3067 rullar in i Latorpsbruk den 28 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 rullar in i Latorpsbruk den 28 juni 1985.


Tåg 3071 och 3072 kopplas samman i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3071 och 3072 kopplas samman i Fjugesta den 24 juni 1985.


Tåg 3072 i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3072 i Fjugesta den 24 juni 1985.


Tågklarerare Gunnar Blomgren framför elmotorvagn i Fjugesta. - klicka för att förstora
Tågklarerare Gunnar Blomgren framför elmotorvagn i Fjugesta.


Bildarkivet »
© mfÖrSJ 2006-2023
Sidan X16 X17 uppdaterades den 1 april 2008 och har visats 7394 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1216915 besökare sedan den 18 oktober 2006