Broar


Bron över Svartån mellan Gropen och Kvistbro den 17 oktober 2007. Bron nås lättast från västra sida eftersom banvallen har grävts bort på den östra sidan. Rasmus Axelsson. Publicerad mndagen den 7 januari 2008
Svartåbanan korsades av flera vattendrag och vägar och för flera av dessa byggdes broar.

Från början planerade man att järnvägsbroarna skulle hålla för lok som vägde upp till 36 ton, men efter påtryckningar från statliga myndigheter ökades det till lok om 42 ton. Broarna levererades av Bergsunds mekaniska
verkstad i Stockholm.

Efter omkring 50 års tjänst ansåg SJ att det var dags att byta de flesta av broarna som då fanns kvar.

Företaget som fick uppdraget att riva Svartåbanan skulle ävenriva broarna, och bron vid Hidingebro revs följaktligen, men av okänd anledning tycks de övriga ha lämats kvar.

Av Svartåbanans sju kvarvarande broarna används i skrivande stund (2012) de tre närmast Örebro mer eller mindre dagligen under den snöfria årstiden, medan de övriga nyttjas mer sporadiskt och bron mellan Gropen och Kvistbro är svår att ta sig över.
© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Broar uppdaterades den 3 maj 2012 och har visats 11008 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1528726 besökare sedan den 18 oktober 2006