Järnvägsbron Nordändan


Resterna av järnvägsbron vid Nordändan den 2 december 2011. Endast det östra fundamentet fanns kvar när bilden togs. De pågjutna trekanterna av betong kan tyda att den senast var belagd med ett plattbro av betong. Fotot togs från nordväst med Svartå till höger och Mullhyttemo till vänster i bild. Rasmus Axelsson. Publicerad onsdagen den 2 maj 2012
Vid Nordändan, på linjen mellan Ängslätten och Svartå passerade järnvägen över en landsväg på en bro, vid omkring km 253.700-800. Bron byggdes från början som en balkbro med ett spann med 3.6 meters längd.

Den gamla bron byttes vid okänd tidpunkt mot en plattbro av betong med ett spann.Det är osäkert om det har funnits ytterligare en bro mellan den ursprungliga balkbro och plattbron av betong.

Bron vid Nordändan finns inte kvar men det gör det östra stenfundamentet - troligen revs de för att skogsmaskiner skulle komma fram till skogen norr om banvallen.

Närmaste platser längs banan

© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Järnvägsbron Nordändan skapades den 3 maj 2012 och har visats 4448 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1535076 besökare sedan den 18 oktober 2006