Järnvägsbron Karlslund kvarnspår tuben


Brofästen öster om Karlslund den 9 juni 2008. Här passerade en gång sidospåret från Karlslunds station till Karlslunds gård. Brofästets bredd tyder eventuellt på att det här har legat flera spår eller en växel. Rasmus Axelsson. Publicerad tisdagen den 10 juni 2008
Vid sidospåret från Karlslunds station till Karlslunds gårds kvarn löpte järnvägen över en vattentub till Karlslunds kraftstation på en bro. Bron byggdes som en balkbro med ett spann på 3 meter men gjordes betydligt bredare än så eftersom växeln ned till magasinet även låg på bron. Bron är riven men stenarna för fundamentet finns kvar.

Närmaste platser längs banan

© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Järnvägsbron Karlslund kvarnspår tuben skapades den 3 maj 2012 och har visats 4076 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1535060 besökare sedan den 18 oktober 2006