Karlslunds kvarnspår


Brofästen öster om Karlslund den 9 juni 2008. Här passerade en gång sidospåret från Karlslunds station till Karlslunds gårds magasin över kraftverkskanalen. Bilden är tagen i riktning mot stationen på kanalens östra sida. Rasmus Axelsson. Publicerad tisdagen den 10 juni 2008
Mellan Karlslund station och kvarnen vid Karlslunds gård byggdes tidigt ett stickspår efter krav från Theodor Dieden, som ägde gården och som hade starka intressen i Örebro-Svartå järnväg.

Stickspåret utgick på bangårdens norra sida och löpte i en kurva österut och norrut ned mot kvarnen som låg i den sänka som Svartån bildar vid gården. På vägen korsade spåret kanalen mellan Svartån och Karslunds kraftstation. Spåret slutade vid kraftstationen och där fanns det en växel som ledde ned till kvarnbyggnaden.

Spåret var normalspårigt (1435 mm) och revs troligen omkring tiden för elektrifieringen 1937.

År 2010 kunde man fortfarande följa spårets sträckning till stora delar. Skärningen strax efter stationen, stensättningarna för broarna över kanalen och ett dike nere vid kraftstationen samt banvallen strax efter kanalen är särskilt tydliga.
© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Karlslunds kvarnspår skapades den 4 februari 2011 och har visats 5273 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1535074 besökare sedan den 18 oktober 2006