Nutid


Banvallen mellan Latorpsbruk och Östertysslinge den 25 september 2009 Bilden är tagen från kullen där Latorpsbruks banvaktstuga låg mot Östertysslinge hållplats som ligger strax bortom horisonten. Mellan Karlslund och Latorpsbruk har halva banvallen asfalterats för cyklister. © Ingemar Juhlin. Publicerad tisdagen den 15 december 2009
Trots att Svartåbanan lades ned 1985, är spåren av järnvägen tydliga än idag. Banans första 3,5 km sett från Örebro S finns fortfarande kvar och ägs till största del av Örebro kommun. De trafikeras med dieseldrivna växellok från bl.a. Green Cargo medan spåret in till värmeverket även används av ellok som drar vagnar med träflis till värmeverket.

Banvallarna mellan Lindbacka och Latorpsbruk samt mellan Fjugesta och Gropen är kommunala cykelvägar, medan banvallarna på sträckorna Latorpsbruk-Vintrosa, Lannabruk-halvvägs till Hidingebro, Hidingebro-nästan fram till Brånsta och en bit väster om Kvistbro-Svartå ligger kvar i varierande skick.

Nästa en kilometer spår innan Svartå finns också kvar och ägs av Degerfors kommun.

Ett relativt stort antal av byggnaderna finns också kvar.

I övrigt finns mer indirekta spår av Svartåbanan, såsom stationssamhällena som uppstod med banan, och självklart minnena kvar.
Bangården i Kvistbro den 30 maj 2008. - klicka för att förstora
Bangården i Kvistbro den 30 maj 2008. Rasmus Axelsson


Banvallen mellan Latorpsbruk och Östertysslinge den 25 september 2009 - klicka för att förstora
Banvallen mellan Latorpsbruk och Östertysslinge den 25 september 2009 © Ingemar Juhlin


Banvallen mellan Lindbacka och Karlslund den 14 augusti 2009. - klicka för att förstora
Banvallen mellan Lindbacka och Karlslund den 14 augusti 2009. Rasmus Axelsson


Betongsliprar på Svartåbanan nära Örebro S den 7 mars 2008. - klicka för att förstora
Betongsliprar på Svartåbanan nära Örebro S den 7 mars 2008. Rasmus Axelsson


Fjugesta stationshus den 15 september 2016. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus den 15 september 2016. Rasmus Axelsson


Fliståg på resterna av Svartåbanan den 25 november 2011. - klicka för att förstora
Fliståg på resterna av Svartåbanan den 25 november 2011. Rasmus Axelsson


Gränsskylt mellan Örebro kommuns och Banverkets spår den 29 augusti 2008. - klicka för att förstora
Gränsskylt mellan Örebro kommuns och Banverkets spår den 29 augusti 2008. Rasmus Axelsson


Huset som anges vara byggt av material från Berga banvaktstuga den 26 mars 2015. - klicka för att förstora
Huset som anges vara byggt av material från Berga banvaktstuga den 26 mars 2015. Rasmus Axelsson


Infarten mot Örebro S den 7 mars 2008. - klicka för att förstora
Infarten mot Örebro S den 7 mars 2008. Rasmus Axelsson


Infarten till Örebro S den 7 mars 2008. - klicka för att förstora
Infarten till Örebro S den 7 mars 2008. Rasmus Axelsson


Infarten till Örebro S den 7 mars 2008. - klicka för att förstora
Infarten till Örebro S den 7 mars 2008. Rasmus Axelsson


Infranords liftmotorvagn LMV 1878B under reparation av kontaktledningen på Svartåbanan vid Örebro S den 10 februari 2014. - klicka för att förstora
Infranords liftmotorvagn LMV 1878B under reparation av kontaktledningen på Svartåbanan vid Örebro S den 10 februari 2014. Jimmy Håkman


Länstrafikens busslinje 513 vid Fjugesta stationshus den 28 april 2008. - klicka för att förstora
Länstrafikens busslinje 513 vid Fjugesta stationshus den 28 april 2008. Rasmus Axelsson


Länstrafikens busslinje 522 strax väster om Vintrosa den 20 oktober 2008. - klicka för att förstora
Länstrafikens busslinje 522 strax väster om Vintrosa den 20 oktober 2008. Rasmus Axelsson


Länstrafikens busslinje 522 strax väster om Vintrosa den 20 oktober 2008. - klicka för att förstora
Länstrafikens busslinje 522 strax väster om Vintrosa den 20 oktober 2008. Rasmus Axelsson


Nyreparerad Svartåbana nära Örebro S den 5 november 2007. - klicka för att förstora
Nyreparerad Svartåbana nära Örebro S den 5 november 2007. Rasmus Axelsson


Platsen för Skråmsta hållplats den 27 november 2009. - klicka för att förstora
Platsen för Skråmsta hållplats den 27 november 2009. Rasmus Axelsson


Plattformen vid Lindbacka den 14 augusti 2009 - klicka för att förstora
Plattformen vid Lindbacka den 14 augusti 2009 Rasmus Axelsson


Redskap för att byta slipers vid växeln in mot Nerikes Allehanda den 7 mars 2008. - klicka för att förstora
Redskap för att byta slipers vid växeln in mot Nerikes Allehanda den 7 mars 2008. Rasmus Axelsson


SMoKs elmotorvagn X16 960 på bron mellan Örebro C och Örebro S den 13 september 2009.  - klicka för att förstora
SMoKs elmotorvagn X16 960 på bron mellan Örebro C och Örebro S den 13 september 2009. © Per-Åke Sjögren


SMoKs elmotorvagn X16 960 på Örebro C den 13 september 2009. - klicka för att förstora
SMoKs elmotorvagn X16 960 på Örebro C den 13 september 2009. © Johnny Sörman


Spår vid Skråmsta den 3 juni 2008. - klicka för att förstora
Spår vid Skråmsta den 3 juni 2008. Rasmus Axelsson


Spåret ut mot värmeverket i Örebro den 7 mars 2008. - klicka för att förstora
Spåret ut mot värmeverket i Örebro den 7 mars 2008. Rasmus Axelsson


Svartå station den 19 december 2007. - klicka för att förstora
Svartå station den 19 december 2007. Rasmus Axelsson


Utfarten från Kvistbro den 30 maj 2008. - klicka för att förstora
Utfarten från Kvistbro den 30 maj 2008. Rasmus Axelsson


Växeln vid Bista den 27 november 2009. - klicka för att förstora
Växeln vid Bista den 27 november 2009. Rasmus Axelsson


Växeln vid Nerikes Allehanda i riktning mot Örebro S den 5 november 2007. - klicka för att förstora
Växeln vid Nerikes Allehanda i riktning mot Örebro S den 5 november 2007. Rasmus Axelsson


Bildarkivet »
© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Nutid uppdaterades den 17 mars 2014 och har visats 8194 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1531869 besökare sedan den 18 oktober 2006