Fjugesta järnvägshotell


Fjugesta stationshus och hotell omkring 1962. Längst till vänster skymtar ställverket som styrde växlarna och signalerna vid stationen. Mellan stationshuset och hotellet står Pressbyråns kiosk. mfÖrSJs samling. Publicerad torsdagen den 3 januari 2019
Den 2 april 1897 tog styrelsen i Örebro-Svartå järnvägs AB (ÖrSJ) upp ett brev från källarmästare Söderström på Edsbergs Sanna från den 27 februari 1897 om att bygga ett hotell på järnvägens mark vid Fjugesta station. Hotellet skulle vara tidsenligt med 10 rum för resande, stor samlingssal samt restauranglokaler för resenärer från första, andra och tredje klass. Ritningarna till hotellet godkändes av ÖrSJs styrelse den 5 juli 1897.

Källarmästare Hjalmar Axel Erik Söderström hade sedan maj 1887 varit innehavare av utskänkningen vid Edsbergs Sanna. I mitten av november 1897 flyttade dock Söderström och familj från Edsbergs Sanna till jernvägshotellet vid Fjugesta station. Utskänkningen vid Edsbergs Sanna drevs sedan av föreståndare Tornberg till november 1907 då verksamheten tycks ha lagts ned.

Hotellet i Fjugesta öppnade troligen omkring nyåret 1897-1898 och tycks åtminstone till en början ha ägts av Axel Kumlin i Granhammar, Alfred Andersson i Vretstorp, L E Sundell i Stockholm, C E Andersson i Svenstorp, A G Andersson i Fjugesta, E J Eriksson i Frösvi, Erik Svensson i Landsåsen och Carl Olsson i Mullhyttemo. I mars 1900 godkändes ett 50-årigt avtal mellan ÖrSJ och A G Anderssons hotell för tomtplats för hotellet som skulle räknas från den 1 januari 1898, vilket tyder på att verksamheten åtminstone bör ha varit igång 1898.

Någon gång mellan 1937 och 1954 byggdes hotellet om varpå bland annat taket förändrades och tornhuvarna mot Storgatan försvann, fasaden spritputsades till stora delar istället för att som tidigare ha putsade rusticeringar i bottenvåningen medan de mer uttrycksfulla fönsteromfattningar förenklades.

Byggnaden ska ha fungerat som hotell och festlokal till åtminstone slutet av 1970-talet, men däremellan inrymde det inte bara mindre butiker och affärslokaler utan också kontorslokaler för bland annat Lekebergs kommuns socialexpedition. Efter att byggnaden stått tämligen öde under några år, byggdes huset om till lägenhetshus och innehåller idag även pizzeria och fotvårdssalong.

Närmaste platser längs banan

Liknande sidor

© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Fjugesta järnvägshotell skapades den 28 april 2020 och har visats 1771 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1535062 besökare sedan den 18 oktober 2006