Fjugesta


Fjugesta bangård den 27 december 2007. På spårområdet finns numera ett ströv- och parkområde och nyare bebyggelse. Det gula trähuset till vänster är stationshuset och där bakom syns det ljusgula putsade järnvägshotellet. De blåmålade kontaktledningsstolparna är hämtade från sträckan mellan Fjugesta och Gropen. Det gula huset som skymtar till höger är en del av ålderdomshemmet Oxelgården. Rasmus Axelsson. Publicerad torsdagen den 27 december 2007
Fjugesta station öppnades den 1 oktober 1897 och lades ned den 1 juli 1985.

Fjugesta var en av Svartåbanans fyra egna ursprungliga stationer samman med Latorpsbruk, Hidingebro och Kvistbro. Fjugesta var den största stationen längs Svartåbanan och här hade även banmästaren sin expedition och bostad fram till 1960-talet.

Före järnvägen invigdes var Fjugesta en liten bondby som efter det utvecklades till Västernärkes största ort som bland annat har haft polis, tingshus, veterinär och läkare samt många industrier, hantverkare och affärer.

År 1955 förnyades ställverket i Fjugesta. År 1976 ska Fjugestas och hela Svartåbanans sista stationsmästare ha gått i pension men stationen förblev bemannad och bevakad fram till nedläggningen 1985.

Stationsområdet är idag till största del bebyggt med bostäder, ett ålderdomshem och en torganläggning. På området har kommunen arrangerat ett kort spår med gaturäler och har låtit sätta upp kontaktledningsstolpar från linjen Fjugesta-Gropen som har målats blåa.

Läs mer om stationshusets historia i skriften »Fjugesta stationshus - Historik, kulturhistoriska värden och åtgärdsförslag« (pdf-fil 5.7 mb)

Närmaste platser längs banan

Liknande sidor

Snabbfakta

Status Fjugesta station 1897-10-01–1985-07-01
Förkortning Fj
Höjd över havsytan 64,7 m
Avstånd från Örebro C 27,3 km
Avstånd från Stockholm C 249,309 km

Byggnader

Typ Byggår Status
Godsmagasin 1897 riven
Järnvägshotell 1897 kvar
Stationshus 1897 kvar
Uthus 1897 riven
Virkesskjul 1945 riven

Personal

Namn Född Död
Karl Lennart Andersson 19311996
Tågklarerare
Karl Erik Gunnar Blomgren 19192003
Tågklarerare
Gustaf Mauritz Blomqvist 18921971
Stationsmästare
Axel Teodor Borg 18601933
Stationsinspektor
Stationsinspektor av 4b klass
Stationsinspektor av 5 klass
Gustaf Werner Borg 18851966
Stationskarl
Carl Harry Eugén Carlsson 18921967
Stationsmästare
David Henry Davidsson 19302001
Stationskarl
Sven Olof Flodström 19131997
Stationsmästare
Karl Herman Forslund 18731956
Stationskarl
Carl Engelbert Haglind 18851962
Stationskarl
Per Emil Jansson 18921966
Kontorist
Stationskarl
Trafikbiträde
Birger Valfrid Johansson 1918
Stationskarl
Karl Karlin 18691939
Stationskarl
Karl Arne Karlsson 19342008
Tågklarerare
Sven Edgar Lennart Karlsson 19181997
Stationskarl
Tore Gustaf Klingvall 19241997
Stationskarl
Per Albin Stig Kunkell 19152003
Stationskarl
Erik David Lann 18841972
Stationskarl
Johan Ludvig Löfstedt 18781963
Stationskarl
Karl Oskar Oskarsson 19212002
Stationskarl
K E Petersson 1902
Stationsmästare
Knut Edvin Qvist 1895
Stationskarlsaspirant
Alf Stig Bernhard Samuelsson 19182005
Kontorist
Stationsmästare
Mauritz Rudolf Schultz Vilhelmsson 18691929
Stationsinspektor av 4b klass
Karl David Skantz 18961968
Stationsmästare
Erik Söderström 18821962
Stationsbokhållare
Karl Birger Thorell 18811959
Stationskarl
Carl August Walldén 18831965
Stationsmästare av 5 klass
Alfred Gerhard Wik 18901972
Stationsmästare
August Martin Öberg 18861952
Stationsmästare av 5 klass
Den röda punkten visar platsen för Fjugesta längs Svartåbanan - klicka för att förstora
Den röda punkten visar platsen för Fjugesta längs Svartåbanan.


Cykelställ vid Fjugesta station den 27 december 2007. - klicka för att förstora
Cykelställ vid Fjugesta station den 27 december 2007.


Elmotorvagn X10 3117 och 3127 i Fjugesta den 23 mars 1985. - klicka för att förstora
Elmotorvagn X10 3117 och 3127 i Fjugesta den 23 mars 1985.


Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta med »Örebro–Svartå« som destination den 23 mars 1985. - klicka för att förstora
Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta med »Örebro–Svartå« som destination den 23 mars 1985.


Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta med »Örebro–Svartå« som destination den 23 mars 1985. - klicka för att förstora
Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta med »Örebro–Svartå« som destination den 23 mars 1985.


Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta. - klicka för att förstora
Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta.


Fjugesta bangård den 27 december 2007 i riktning Örebro. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård den 27 december 2007 i riktning Örebro.


Fjugesta bangård den 27 december 2007. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård den 27 december 2007.


Fjugesta bangård den 29 september 1997. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård den 29 september 1997.


Fjugesta bangård i början av 1900-talet. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård i början av 1900-talet.


Fjugesta bangård i början av 1900-talet. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård i början av 1900-talet.


Fjugesta bangård. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård.


Fjugesta godsmagasin i augusti 1969. - klicka för att förstora
Fjugesta godsmagasin i augusti 1969.


Fjugesta godsmagasin i augusti 1969. - klicka för att förstora
Fjugesta godsmagasin i augusti 1969.


Fjugesta järnvägshotell. - klicka för att förstora
Fjugesta järnvägshotell.


Fjugesta stationshus 2005. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus 2005.


Fjugesta stationshus den 11 juni 1981. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus den 11 juni 1981.


Fjugesta stationshus den 15 september 2016. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus den 15 september 2016.


Fjugesta stationshus den 15 september 2016. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus den 15 september 2016.


Fjugesta stationshus den 15 september 2016. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus den 15 september 2016.


Fjugesta stationshus den 29 september 1997. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus den 29 september 1997.


Fjugesta stationshus i maj 1969. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus i maj 1969.


Fjugesta stationshus i maj 1978. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus i maj 1978.


Fjugesta stationshus och hotell före 1937. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus och hotell före 1937.


Fjugesta stationshus och hotell omkring 1934. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus och hotell omkring 1934.


Fjugesta stationshus och hotell omkring 1962. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus och hotell omkring 1962.


Fjugesta stationshus och järnvägshotell 1900. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus och järnvägshotell 1900.


Fjugesta stationshus och järnvägshotell. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus och järnvägshotell.


Fjugesta stationshus på 1950-talet. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus på 1950-talet.


Fjugesta stationshus sett från en personvagn 1978 - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus sett från en personvagn 1978


Flygfoto över Fjugesta station före 1937. - klicka för att förstora
Flygfoto över Fjugesta station före 1937.


Lokförare Kleerup viserar biljetter i tåg 3072. - klicka för att förstora
Lokförare Kleerup viserar biljetter i tåg 3072.


Länstrafikens busslinje 513 vid Fjugesta stationshus den 28 april 2008. - klicka för att förstora
Länstrafikens busslinje 513 vid Fjugesta stationshus den 28 april 2008.


Möte i Fjugesta den 30 mars 1977. - klicka för att förstora
Möte i Fjugesta den 30 mars 1977.


Ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985.


Tre bröder framför Fjugesta stationshus under uppförande. - klicka för att förstora
Tre bröder framför Fjugesta stationshus under uppförande.


Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid plattformen i Fjugesta. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid plattformen i Fjugesta.


Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid plattformen i Fjugesta. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid plattformen i Fjugesta.


Två elmotorvagnar i Fjugesta sommaren 1984. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar i Fjugesta sommaren 1984.


Tåg 3071 och 3072 kopplas samman i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3071 och 3072 kopplas samman i Fjugesta den 24 juni 1985.


Tåg 3072 i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3072 i Fjugesta den 24 juni 1985.


Tåg på Fjugesta station omkring 1902. - klicka för att förstora
Tåg på Fjugesta station omkring 1902.


Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985.


Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985.


Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985.


Tågklarerare Gunnar Blomgren framför elmotorvagn i Fjugesta. - klicka för att förstora
Tågklarerare Gunnar Blomgren framför elmotorvagn i Fjugesta.


Uthuset vid Fjugesta station under första halvan av 1980-talet - klicka för att förstora
Uthuset vid Fjugesta station under första halvan av 1980-talet


Ångloket SJ Ba 17 Örebro i Fjugesta i början av 1900-talet. - klicka för att förstora
Ångloket SJ Ba 17 Örebro i Fjugesta i början av 1900-talet.


Bildarkivet »
© mfÖrSJ 2006-2020
Sidan Fjugesta uppdaterades den 8 december 2015 och har visats 11727 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 816017 besökare sedan den 18 oktober 2006