Latorpsbruk


Latorpsbruks stationshus den 5 april 2008. Bilden är tagen norrifrån på spårsidan. Rasmus Axelsson. Publicerad lrdagen den 5 april 2008
Latorps bruk station öppnades den 1 oktober 1897 och den 1 maj 1912 byttes namnet till Latorpsbruk. Stationen avbemannades den 1 juli 1977, vagnslasttrafiken lades ned den 1 oktober 1982 och lades ned den 1 juli 1985.

Örebro-Svartå järnväg föreslog att stationen skulle heta Latorp men det tyckte Kungliga järnvägsstyrelsen var för likt Liatorp och då blev namnet Latorps bruk.

Latorpsbruk var en av Svartåbanans fyra egna ursprungliga stationer samman med Hidingebro, Fjugesta och Kvistbro. Latorpsbruk var en av de största stationerna för gods längs banan och här fanns bland annat ett 5 km långt smalspår (600 mm) till Garphyttans bruk samt en linbana till Lannafors.

Åtminstone under åren 1924-1930 fanns det en vagnvåg på platsen som klarade 50 ton. År 1928 stensattes lastkajen till en kostnad av 1200.42 kr och 1929 anordnades möjlighet för obevakad körning. År 1930 drog man in vatten i boställshuset som hade flyttats hit från Krylbo 1915.

På 1940- och 1950-talen hade SJ tre personer anställda i Latorpsbruk: en stationsmästare, ett trafikbiträde och en stationskarl. Utöver detta hade Garphytte bruk och Lannafors kalkbrott varsin arbetsstyrka för att lossa och lasta gods.

Idag finns stationshuset och tvättstugan samt lastkajen och delar av de fasta snöskydden mot slätten i öster kvar på platsen.

Närmaste platser längs banan

Liknande sidor

Snabbfakta

Status
Latorps bruk station 1897-10-01–1912-04-30
Latorpsbruk station 1912-05-01–1985-07-01
Förkortning
Ltb
Höjd över havsytan
51,7 m
Avstånd från Örebro C
13,6 km
Avstånd från Stockholm C
235,616 km

Byggnader

Typ
Byggår
Status
Bostadshus 1915 riven
Cykelställ 1926 riven
Godsmagasin 1897 riven
Skyddstak för lastkaj 1937 riven
Sopkur 1929 riven
Stationshus 1897 kvar
Tvättstuga 1906 kvar
Uthus 1897 riven
Vågkur 1919 flyttad

Personal

Namn
Född
Död
Johan Ivar Teodor Borg
stationskarl
18821978
Carl August Broström
stationsmästare av 6 klass
18741945
Gustaf Börje Carlsson
stationskarl
trafikbiträde
19141984
Ernst Teodor Dahlander
stationsmästare av 7 klass
stationsmästare av 6 klass
18821967
Ragnat Gustaf Dahlberg
stationsmästare
18961967
Gustaf Erik Emil Ekeroth
stationskarl
18851945
Jonny Eriksson
tågklarerare
Karl Malkolm Eriksson
stationskarl
18941966
Josef Emanuel Gahnberg
stationsmästare av 6 klass
18701966
Gustaf Axel Gustafsson
stationsinspektor
18501934
Wilhelm Gottfrid Gustafsson Wiewegg
trafikbiträde
18871965
Otto Gustaf Valdemar Helander
stationskarl
18971960
Johansson
tågklarerare
Anders Kristian Lager Jonasson
stationskarl
18761971
Johannes Körberg
stationskarl
18861977
Karl Viktor Landin
stationskarlsförman
kontorsbiträde
18821927
Carl Petter Valfrid Larsson
stationsmästare av 6 klass
18621947
Gustaf Edvard Liljeberg
stationsmästare av 6 klass
18791961
Johan Albin Lindmark
stationsmästare av 6 klass
18721959
Carl Harald Lindström
stationsmästare
18921960
Karl Alfred Ljungström
stationskarl
18801967
Gustaf Harald Lundqvist
stationskarl
18971976
Karl Emil Melander
trafikbiträde
18841954
Tore Lennart Norén
stationskarl
19151980
Bror Svante Olsson
stationsmästare av 6 klass
18771962
Karl Artur Olsson
extra ordinarie bromsare
1890
Johan Arvid Richter
stationskarl
18901974
Gustaf Konrad Rosén
stationsmästare av 6 klass
18791953
Ehrenfrid Severin Sandberg
stationsmästare av 6 klass
18791953
John Emanuel Sjösten
stationskarl
19182010
Kurt Strandberg
okänt yrke
Fritz Teodor Weddigh
stationsmästare av 6 klass
18941964
K H Westberg
stationsmästare
1911
Westerberg
tågklarerare
Oskar Engelbert Åstrand
stationskarl
18961970
Den röda punkten visar platsen för Latorpsbruk längs Svartåbanan - klicka för att förstora
Den röda punkten visar platsen för Latorpsbruk längs Svartåbanan.


Bangården i Latorpsbruk den 11 april 1991. - klicka för att förstora
Bangården i Latorpsbruk den 11 april 1991.


Bangården i Latorpsbruk den 11 april 1991. - klicka för att förstora
Bangården i Latorpsbruk den 11 april 1991.


Bangården i Latorpsbruk den 14 april 2008. - klicka för att förstora
Bangården i Latorpsbruk den 14 april 2008.


Bangården i Latorpsbruk den 14 april 2008. - klicka för att förstora
Bangården i Latorpsbruk den 14 april 2008.


Bangården i Latorpsbruk den 16 juni 1991. - klicka för att förstora
Bangården i Latorpsbruk den 16 juni 1991.


Bangården i Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Bangården i Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Bangården i Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Bangården i Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Bangården i Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Bangården i Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Bangården i Latorpsbruk den 4 augusti 1974. - klicka för att förstora
Bangården i Latorpsbruk den 4 augusti 1974.


Bangården i Latorpsbruk under rivning den 27 maj 1991. - klicka för att förstora
Bangården i Latorpsbruk under rivning den 27 maj 1991.


Banvall efter industrispåret till alunbrottet i Latorpsbruk den 5 april 2008. - klicka för att förstora
Banvall efter industrispåret till alunbrottet i Latorpsbruk den 5 april 2008.


Banvallen efter industrispåret Garphyttan-Latorpsbruk den 5 april 2008. - klicka för att förstora
Banvallen efter industrispåret Garphyttan-Latorpsbruk den 5 april 2008.


Banvallen och kurvan ut från Latorpsbruk mot Östertysslinge den 5 april 2008. - klicka för att förstora
Banvallen och kurvan ut från Latorpsbruk mot Östertysslinge den 5 april 2008.


Byggnaden som rymde limstenskrossen vid Latorpsbruks station. - klicka för att förstora
Byggnaden som rymde limstenskrossen vid Latorpsbruks station.


Den öde bangården i Latorpsbruk den 28 juni 1985. - klicka för att förstora
Den öde bangården i Latorpsbruk den 28 juni 1985.


Elloket Hg 774 växlar i Latorpsbruk den 25 januari 1974. - klicka för att förstora
Elloket Hg 774 växlar i Latorpsbruk den 25 januari 1974.


Elloket Hg 774 växlar i Latorpsbruk den 25 januari 1974. - klicka för att förstora
Elloket Hg 774 växlar i Latorpsbruk den 25 januari 1974.


En handfull personer i arbete vid alunbruket nära Latorpsbruks station på 1910-talet. - klicka för att förstora
En handfull personer i arbete vid alunbruket nära Latorpsbruks station på 1910-talet.


Expresståg 82 »Värmlänningen« passerar den södra semaforen i Latorpsbruk den 12 augusti 1961. - klicka för att förstora
Expresståg 82 »Värmlänningen« passerar den södra semaforen i Latorpsbruk den 12 augusti 1961.


Expresståget »Värmlänningen« passerar den Latorpsbruk för sista gången på 1960-talet. - klicka för att förstora
Expresståget »Värmlänningen« passerar den Latorpsbruk för sista gången på 1960-talet.


Fundamenten till ett reläskåp i Latorpsbruk den 11 april 1991. - klicka för att förstora
Fundamenten till ett reläskåp i Latorpsbruk den 11 april 1991.


Huvudtågspåret i Latorpsbruk den 11 april 1991. - klicka för att förstora
Huvudtågspåret i Latorpsbruk den 11 april 1991.


Infarten till Latorpsbruk station i diset den 27 januari 1974.  - klicka för att förstora
Infarten till Latorpsbruk station i diset den 27 januari 1974.


Kurvan mellan Latorpsbruk och Östertysslinge den 14 april 2008. - klicka för att förstora
Kurvan mellan Latorpsbruk och Östertysslinge den 14 april 2008.


Kurvan mellan Latorpsbruk och Östertysslinge den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Kurvan mellan Latorpsbruk och Östertysslinge den 28 maj 1991.


Lastkajen i Latorpsbruk den 11 april 1991. - klicka för att förstora
Lastkajen i Latorpsbruk den 11 april 1991.


Lastkajen i Latorpsbruk hösten 1978. - klicka för att förstora
Lastkajen i Latorpsbruk hösten 1978.


Lastområdesskylt i Latorpsbruk den 5 april 2008. - klicka för att förstora
Lastområdesskylt i Latorpsbruk den 5 april 2008.


Latorpsbruk stationshus 1950. - klicka för att förstora
Latorpsbruk stationshus 1950.


Latorpsbruk stationshus den 16 februari 1985. - klicka för att förstora
Latorpsbruk stationshus den 16 februari 1985.


Latorpsbruk stationshus den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Latorpsbruk stationshus den 28 maj 1991.


Latorpsbruks stationshus  den 5 april 2008. - klicka för att förstora
Latorpsbruks stationshus den 5 april 2008.


Latorpsbruks stationshus  den 5 april 2008. - klicka för att förstora
Latorpsbruks stationshus den 5 april 2008.


Latorpsbruks stationshus den 4 augusti 1974. - klicka för att förstora
Latorpsbruks stationshus den 4 augusti 1974.


Latorpsbruks stationshus den 4 augusti 1974. - klicka för att förstora
Latorpsbruks stationshus den 4 augusti 1974.


Latorpsbruks stationshus den 4 augusti 1974. - klicka för att förstora
Latorpsbruks stationshus den 4 augusti 1974.


Latorpsbruks stationshus i maj 1969. - klicka för att förstora
Latorpsbruks stationshus i maj 1969.


Latorpsbruks stationshus i maj 1969. - klicka för att förstora
Latorpsbruks stationshus i maj 1969.


Latorpsbruks stationshus. - klicka för att förstora
Latorpsbruks stationshus.


Maskin för rivning av spår i Latorpsbuk den 11 april 1991. - klicka för att förstora
Maskin för rivning av spår i Latorpsbuk den 11 april 1991.


Maskin för rivning av spår i Latorpsbuk den 11 april 1991. - klicka för att förstora
Maskin för rivning av spår i Latorpsbuk den 11 april 1991.


Norra infartsväxeln i Latorpsbruk var riven den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Norra infartsväxeln i Latorpsbruk var riven den 28 maj 1991.


Rester av boställshuset i Latorpsbruk den 5 april 2008. - klicka för att förstora
Rester av boställshuset i Latorpsbruk den 5 april 2008.


Rester av kalkutlastningen i Latorpsbruk den 5 april 2008. - klicka för att förstora
Rester av kalkutlastningen i Latorpsbruk den 5 april 2008.


Rester av snöskydd i Latorpsbruk den 5 april 2008. - klicka för att förstora
Rester av snöskydd i Latorpsbruk den 5 april 2008.


Rester av spår i Latorpsbruk den 14 april 2008. - klicka för att förstora
Rester av spår i Latorpsbruk den 14 april 2008.


Rester efter utfartssignal i Latorpsbruk den 18 maj 1991. - klicka för att förstora
Rester efter utfartssignal i Latorpsbruk den 18 maj 1991.


Räl i Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Räl i Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Räl i Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Räl i Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Räl i Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Räl i Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Räl i Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Räl i Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Räl i Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Räl i Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Räler i Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Räler i Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Rälsände vid norra infarten i Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Rälsände vid norra infarten i Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Signaler och reläskåp från Latorpsbruk den 11 april 1991. - klicka för att förstora
Signaler och reläskåp från Latorpsbruk den 11 april 1991.


Signaler och reläskåp från Latorpsbruk den 11 april 1991. - klicka för att förstora
Signaler och reläskåp från Latorpsbruk den 11 april 1991.


Sliper i Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Sliper i Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Sliprar efter industrispåret Garphyttan-Latorpsbruk den 5 april 2008. - klicka för att förstora
Sliprar efter industrispåret Garphyttan-Latorpsbruk den 5 april 2008.


Sliprar i Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Sliprar i Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Spikarna var uppdragna längs denna räl i Latorpsbruk den 11 april 1991. - klicka för att förstora
Spikarna var uppdragna längs denna räl i Latorpsbruk den 11 april 1991.


Spår efter industrispåret Garphyttan-Latorpsbruk den 5 april 2008. - klicka för att förstora
Spår efter industrispåret Garphyttan-Latorpsbruk den 5 april 2008.


Spåret har kapats upp mellan Latorpsbruk och Holmstorp den 18 maj 1991. - klicka för att förstora
Spåret har kapats upp mellan Latorpsbruk och Holmstorp den 18 maj 1991.


Spåret har kapats upp mellan Latorpsbruk och Holmstorp den 18 maj 1991. - klicka för att förstora
Spåret har kapats upp mellan Latorpsbruk och Holmstorp den 18 maj 1991.


Spåret har rivits upp mellan Latorpsbruk och Holmstorp den 27 maj 1991. - klicka för att förstora
Spåret har rivits upp mellan Latorpsbruk och Holmstorp den 27 maj 1991.


Spåret har rivits upp mellan Latorpsbruk och Holmstorp den 27 maj 1991. - klicka för att förstora
Spåret har rivits upp mellan Latorpsbruk och Holmstorp den 27 maj 1991.


Spåret ut från Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Spåret ut från Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Spåret vid Latorpsbruks södra stationsgräns på 1960-talet. - klicka för att förstora
Spåret vid Latorpsbruks södra stationsgräns på 1960-talet.


Spåret vid södra infarten till Latorpsbruk den 11 april 1991. - klicka för att förstora
Spåret vid södra infarten till Latorpsbruk den 11 april 1991.


Spåret vid södra södra infarten till Latorpsbruk den 11 april 1991. - klicka för att förstora
Spåret vid södra södra infarten till Latorpsbruk den 11 april 1991.


Ställverket i Latorpsbruk den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Ställverket i Latorpsbruk den 24 juni 1985.


Ställverket i Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Ställverket i Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Ställverket i Latorpsbruk den 4 augusti 1974. - klicka för att förstora
Ställverket i Latorpsbruk den 4 augusti 1974.


Södra infarten till Latorpsbruk den 16 juni 1991. - klicka för att förstora
Södra infarten till Latorpsbruk den 16 juni 1991.


Södra infarten till Latorpsbruk den 16 juni 1991. - klicka för att förstora
Södra infarten till Latorpsbruk den 16 juni 1991.


Södra infarten till Latorpsbruk den 16 juni 1991. - klicka för att förstora
Södra infarten till Latorpsbruk den 16 juni 1991.


Södra infarten till Latorpsbruk station den 25 januari 1974. - klicka för att förstora
Södra infarten till Latorpsbruk station den 25 januari 1974.


Södra växeln i Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Södra växeln i Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Södra växeln i Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Södra växeln i Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Två elmotorvagnar av littera X16 eller X17 i Latorpsbruk på väg mot Fjugesta vid mitten av 1980-talet. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar av littera X16 eller X17 i Latorpsbruk på väg mot Fjugesta vid mitten av 1980-talet.


Tåg 3059 avgår från Latorpsbruk den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3059 avgår från Latorpsbruk den 24 juni 1985.


Tåg 3059 vid infartssignal Latorpsbruk 3/1 den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3059 vid infartssignal Latorpsbruk 3/1 den 24 juni 1985.


Tåg 3065 i Latorpsbruk den 11 oktober 1984. - klicka för att förstora
Tåg 3065 i Latorpsbruk den 11 oktober 1984.


Tåg 3065 i Latorpsbruk den 11 oktober 1984. - klicka för att förstora
Tåg 3065 i Latorpsbruk den 11 oktober 1984.


Tåg 3067 har stannat i Latorpsbruk den 28 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 har stannat i Latorpsbruk den 28 juni 1985.


Tåg 3067 i Latorpsbruk den 11 oktober 1984. - klicka för att förstora
Tåg 3067 i Latorpsbruk den 11 oktober 1984.


Tåg 3067 rullar in i Latorpsbruk den 28 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 rullar in i Latorpsbruk den 28 juni 1985.


Tåg 3067 rullar in i Latorpsbruk den 28 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 rullar in i Latorpsbruk den 28 juni 1985.


Tåg 4063 och 4062 vid plattformen i Latorpsbruk den 4 september 1972. - klicka för att förstora
Tåg 4063 och 4062 vid plattformen i Latorpsbruk den 4 september 1972.


Tåg 4063 vid plattformen i Latorpsbruk den 4 september 1972. - klicka för att förstora
Tåg 4063 vid plattformen i Latorpsbruk den 4 september 1972.


Upprivet järnvägsmaterial i Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Upprivet järnvägsmaterial i Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Utrustning för att dra fram vagnar i Latorpsbruk den 5 april 2008. - klicka för att förstora
Utrustning för att dra fram vagnar i Latorpsbruk den 5 april 2008.


Vy från alunbruket vid Latorpsbruks station på 1910-talet. - klicka för att förstora
Vy från alunbruket vid Latorpsbruks station på 1910-talet.


Växelmekanism i Latorpsbruk den 28 maj 1991. - klicka för att förstora
Växelmekanism i Latorpsbruk den 28 maj 1991.


Bildarkivet »
© mfÖrSJ 2006-2023
Sidan Latorpsbruk uppdaterades den 18 februari 2011 och har visats 12680 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1275249 besökare sedan den 18 oktober 2006