Gräveby


Gräveby stationshus den 3 juni 2008. Fasaden är numera klädd med vitt mexitegel medan gavelröstena har liggande röd träpanel. Rasmus Axelsson. Publicerad onsdagen den 4 juni 2008
Gräfveby station öppnade den 1 oktober 1897 och den 1 maj 1911 byttes namnet till Gräveby. Den 15 maj 1930 blev Gräveby håll- och lastplats som sen blev hållplats den 31 maj 1964 och så blev det till nedläggningen den 1 juli 1985.

Örebro-Svartå järnväg föreslog att stationen skulle heta Gräfve men det tyckte Kungliga järnvägsstyrelsen var för likt Grefvie och då blev namnet Gräfveby.

Ursprunglig hållplats av I klass. Planer fanns på att anlägga en sopstation öster om stationsområdet med järnvägsanslutning. Lastplatsförregling 1928. Stationshuset såldes 1965. Gräveby banvaktstuga finns kvar.

Närmaste platser längs banan

Liknande sidor

Snabbfakta

Status
Gräfveby station 1897-10-01–1911-04-30
Gräveby station 1911-05-01–1930-05-14
Gräveby håll- och lastplats 1930-05-15–1964-05-30
Gräveby hållplats 1964-05-31–1985-07-01
Förkortning
Grb
Höjd över havsytan
42,5 m
Avstånd från Örebro C
9,3 km
Avstånd från Stockholm C
231,324 km

Byggnader

Typ
Byggår
Status
Godsmagasin riven
Hållplatskur riven
Jordkällare riven
Stationshus 1897 kvar
Tvättstuga 1906 kvar
Uthus riven

Personal

Namn
Född
Död
David Leonard Andersson
stationskarl
18811973
Johan Ferdinand Andersson
trafikbiträde
18841946
Martin Sigfrid Blom
stationskarl
18911965
Oscar Wilhelm Ekman
stationsmästare
stationsmästare av 7 klass
18611949
Gustaf Eriksson
stationsmästare
18501930
Johan August Jansson Lindholm
Extra banvakt
18741955
Viola Elisabet Liljekvist
platsvakt
19202013
Greta Lövgren
platsvakt
August Emil Pettersson
banvakt
18731948
Knut Ernst Pettersson
stationsföreståndare
19021987
Johan Ludvig Skog
stationskarl
stationsmästare av 7 klass
18701925
vakant
stationsmästare av 7 klass
© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Gräveby uppdaterades den 18 februari 2011 och har visats 8517 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1535074 besökare sedan den 18 oktober 2006