Gräveby


Gräveby stationshus den 3 juni 2008. Fasaden är numera klädd med vitt mexitegel medan gavelröstena har liggande röd träpanel. Rasmus Axelsson. Publicerad onsdagen den 4 juni 2008
Gräfveby station öppnade den 1 oktober 1897 och den 1 maj 1911 byttes namnet till Gräveby. Den 15 maj 1930 blev Gräveby håll- och lastplats som sen blev hållplats den 31 maj 1964 och så blev det till nedläggningen den 1 juli 1985.

Örebro-Svartå järnväg föreslog att stationen skulle heta Gräfve men det tyckte Kungliga järnvägsstyrelsen var för likt Grefvie och då blev namnet Gräfveby.

Ursprunglig hållplats av I klass. Planer fanns på att anlägga en sopstation öster om stationsområdet med järnvägsanslutning. Lastplatsförregling 1928. Stationshuset såldes 1965. Gräveby banvaktstuga finns kvar.

Närmaste platser längs banan

Liknande sidor

Snabbfakta

Status Gräfveby station 1897-10-01–1911-04-30
Gräveby station 1911-05-01–1930-05-14
Gräveby håll- och lastplats 1930-05-15–1964-05-30
Gräveby hållplats 1964-05-31–1985-07-01
Förkortning Grb
Höjd över havsytan 42,5 m
Avstånd från Örebro C 9,3 km
Avstånd från Stockholm C 231,324 km

Byggnader

Typ Byggår Status
Godsmagasin riven
Hållplatskur riven
Stationshus 1897 kvar
Tvättstuga 1906 kvar
Uthus riven

Personal

Namn Född Död
David Leonard Andersson 18811973
Stationskarl
Johan Ferdinand Andersson 18841946
Trafikbiträde
Martin Sigfrid Blom 18911965
Stationskarl
Oscar Wilhelm Ekman 18611949
Stationsmästare
Stationsmästare av 7 klass
Gustaf Eriksson 18501930
Stationsmästare
Viola Elisabet Liljekvist 19202013
Platsvakt
Greta Lövgren
Platsvakt
August Emil Pettersson 18731948
Banvakt
Knut Ernst Pettersson 19021987
Stationsföreståndare
Johan Ludvig Skog 18701925
Stationskarl
Stationsmästare av 7 klass
vakant
Stationsmästare av 7 klass
© mfÖrSJ 2006-2020
Sidan Gräveby uppdaterades den 18 februari 2011 och har visats 5746 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 816024 besökare sedan den 18 oktober 2006