Kvistbro


Kvistbro stationshus i maj 1969. Tre år efter att bilden togs revs stationshuset. Örebro bandistrikt. Publicerad onsdagen den 18 oktober 2006
Qvisbro station öppnades den 1 oktober 1897 men den 1 maj 1911 ska platsen ha bytt namn till Kvisbro, som den 1 maj 1912 ska ha ändrats till Kvistbro. Enligt ett foto stod det dock »Qvistbro« på stationshuset vid invigningen på hösten 1897, men »Qvisbro« på ett foto som bör ha tagits bara några år senare.

Den 1 april 1934 blev Kvistbro håll- och lastplats och den 31 maj 1964 blev den hållplats. Kvistbro lades slutligen ned den 1 juli 1985 samtidigt med Svartåbanan.

Kvistbro var en av Svartåbanans fyra egna ursprungliga stationer samman med Latorpsbruk, Hidingebro och Fjugesta. Stationen anlades på en allmänning nära Backa kvarn där det då mest fanns skog och ingen eller mycket lite bebyggelse. Per Nilsson i Gropen ville att stationen skulle läggas i Gropen men det blev en station i Kvistbro och en hållplats av klass I i Gropen.

I stationens västra ände fanns ett av Svartåbanans två egna vattentorn som revs vid okänd tidpunkt. 1930 tog man bort ett stickspår. Vid stationsområdet fanns två militära förråd som enligt en uppgift revs på 1950-talet, men som eventuellt fanns kvar hösten 1976. De saker som fanns i förråden byttes ut löpande för att vara fräscht och man ska då ha använt sidospåret för att ställa upp vagnarna - om detta var orsaken till att sidospåret behölls i Kvistbro är en gissning.

De två lägenheterna i stationshuset var under 1950- och 60-talen uthyrda till personer som tidvis arbetade som platsvakter i Kvistbro. Stationshuset i Kvistbro är än så länge det enda som har rivits längs Svartåbanan.

Rester av järnvägens idealstaket, lastkajen och plattformen samt en telefonpost och ett cementrör för att sanda plattformen med finns kvar. Kvistbro banvaktstuga finns på stationsområdet.

Närmaste platser längs banan

Liknande sidor

Snabbfakta

Status
Qvisbro station 1897-10-01–1911-04-30
Kvisbro station 1911-05-01–1912-04-30
Kvistbro station 1912-05-01–1934-03-31
Kvistbro håll- och lastplats 1934-04-01–1964-05-30
Kvistbro hållplats 1964-05-31–1985-07-01
Förkortning
Kbo
Höjd över havsytan
66,0 m
Avstånd från Stockholm C
254,031 km

Byggnader

Typ
Byggår
Status
Dressinbod flyttad
Godsmagasin 1897 flyttad
Hållplatskur flyttad
Jordkällare riven
Privat magasin kvar
Stationshus 1897 riven
Tvättstuga 1906 kvar
Uthus 1897 riven
Vattentorn riven

Personal

Namn
Född
Död
Ragnhild Andersson Hagberg
platsvakt
19111985
Johan Valfrid Borg
stationskarl
18771967
Carl Otto Bäckstedt
stationsmästare av 7 klass
18691953
Ernst August Elander M:son
stationskarl
18791951
Eivor Margareta Friberg
platsvakt
19232007
Carl Fägerqvist
stationskarl
18751908
Wilhelm Gottfrid Gustafsson Wiewegg
stationskarl
18871965
Fritz Johan Hagberg
stationskarl
18871965
Sally Jansson
platsvakt
19242003
Ingrid Elisabet Larsson
platsvakt
19142008
Johan Erik Lindberg
banvakt
18701961
Johan Emil Mellberg
stationsmästare av 7 klass
18631936
Seth Wilhelm Moselius
stationsinspektor av 5 klass
stationsinspektor av 4b klass
18611928
Inga Maria/Inga-Maja Nilsson
platsvakt
19251992
Vivan Viola Kristina Parkeman
platsvakt
19241989
Carl Johan Risberg Jansson
kontorsbiträde
18781927
Erik Alfred Thorell
stationskarl
18851923
Gunborg Viola Wellermo
platsvakt
19282002
Frans Vilhelm Åkerström
stationsmästare av 7 klass
18731936
© mfÖrSJ 2006-2023
Sidan Kvistbro uppdaterades den 28 november 2021 och har visats 12631 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1275288 besökare sedan den 18 oktober 2006